Xây dựng lòng tin trong tình huống mâu thuẫn

·

4 min read

Mâu thuẫn tồn tại hiển nhiên với nhiều mức độ trong đội dự án. Mặt tốt của mâu thuẫn là nếu như được xử lý tốt nó có thể làm tăng sự gắn kết, mối quan hệ, cải thiện sự hợp tác và tăng hiệu quả hoạt động

Một trong những thứ điều hòa mâu thuẫn cũng như hạn chế nó phát triển là sự tin tưởng lẫn nhau. Lòng tin là nền tảng của sự trao đổi thông tin hiệu quả, làm giảm sự thù địch, phẫn nộ và sự nghi kị, đề phòng lẫn nhau

Thừa nhận mâu thuẫn

Bước đầu tiên của việc xây dựng lòng tin là việc thừa nhận sự tồn tại và bản chất của mâu thuẫn. Né tránh, bỏ qua mâu thuẫn làm việc tệ hơn và mất sự tin tưởng lẫn nhau. Thay vì vậy bạn nên tôn trọng và cảm thông góc nhìn của đối phương và thể hiện sự sẵn lòng làm việc với nhau để giải quyết vấn đề. Bạn cũng làm rõ vị trí và sự quan tâm của bạn, tránh tạo ra các giả định hay cáo buộc không cần thiết. Bằng việc thừa nhận mâu thuẫn, bạn thể hiện bạn đang mở lòng, thành thật và có tính xây dựng

Thiết lập nền tảng chung

Bước hai là thiết lập điểm chung giữa các bên như tìm kiếm các điểm có thể thỏa hiệp, các giá trị chung hay các mục tiêu chung... để làm nền tảng cho việc hợp tác và cố gắng hiểu nhau. Hãy dùng những từ ngữ tích cực, những câu khẳng định, những lời khen ngợi để củng cố cho nền tảng này. Bằng việc thiết lập nền tảng chung, bạn chỉ ra rằng bạn tôn trọng, hỗ trợ và hợp tác

Lắng nghe tích cực

Bước ba của việc xây dựng lòng tin là lắng nghe tích cực đối phương. Nó có nghĩa là để tâm, đặt câu hỏi, diễn giải, tóm tắt và đưa ra phản hồi. Bạn nên tránh ngắt lời đối phương, phán xét, chỉ trích đối phương, thay vì vậy hãy thể hiện sự quan tâm, tò mò quan điểm của họ. Lắng nghe tích cực giúp bạn hiểu nhu cầu, sự lo lắng cũng như cảm xúc của họ và cho họ thấy bạn quan tâm về họ. Bằng cách lắng nghe chủ động bạn thể hiện bạn chú ý, đồng cảm và tôn trọng

Chia sẻ thông tin

Bước bốn là chia sẻ các thông tin với đối phương. NÓ có nghĩa là cung cấp các thông tin liên quan, chính xác và kịp thời để giúp đối phương có thể đưa ra những quyết định, hiểu được quan điểm và ghi nhận sự đóng góp của bạn. Bạn cũng cần phải minh mạch về các nguồn thông tin, phương thức, các hạn chế và tránh sự che giấu, thao túng thông tin. Chia sẻ giúp bạn xây dựng uy tín, sự tin cậy và trách nhiệm cũng như thể hiện bạn thành thật, có thẩm quyền và có trách nhiệm

Tìm kiếm phản hồi

Bước năm là tìm kiếm sự phản hồi từ đối phương. Nó có nghĩa là hỏi lại họ về quan điểm, đề xuất và đánh giá và tỏ ra muốn học từ họ. Bạn cũng phải thừa nhận sự phản hồi, cảm ơn họ về nó và thực hiện nếu như phù hợp. Sự phản hồi giúp bạn tăng hiệu quả làm việc, phát hiện những lỗ hổng hay sai sót thể hiện sự cam kết trở nên hoàn hảo. Bằng việc tìm kiếm phản hồi, bạn thể hiện sự khiêm tốn, thích ứng và sẵn sàng phát triển

Theo đuổi đến cùng

Bước sáu là việc làm đến nơi đến chốn với những hoạt động cụ thể. Nghĩa là bạn sẽ hoàn thành lời hứa, đạt được deadline và hoàn thành nghĩa vụ của mình. Bạn cũng nên chia sẻ về tiến độ, báo lại những vấn đề hay thay đổi dọc đường và ăn mừng thành công của mình. Bằng việc này bạn thiết lập sự nhất quán, đáng tin cậy và chất lượng cũng như thể hiện bạn đáng tin cậy, chuyên nghiệp và hướng vào kết quả