Mọi thứ đều bắt đầu từ firebase

Mọi thứ đều bắt đầu từ firebase

·

2 min read

Firebase sẵn sàng rồi làm gì làm

Tạo firebase project

Vào console.firebase.google.com chọn Add project rồi làm theo wizard của firebase. Theo suy nghĩ của mình thì cứ enable hết lên thử xài cho biết.

  • Enable Google Analytics (chọn tạo tài khoản mới )

Enable Authentication

Trong mục category bên trái chọn Build/Authentication/Sign-in method,

Vào enable Anonymous và Email Authentication

Cho dù app của bạn dự tính sẽ dùng tài khoản để authen thì cũng nên enable Anonymous vì mình sẽ cho user vào app trải nghiệm trước khi login. Tài khoản Anonymous cho phép chúng ta quản lý state/tracking... của user trước khi họ sign in bằng account của họ

Create database

Cũng trong category bên trái chọn Build/Firestore Database. Sau đó chọn Create database rồi cứ theo wizard của firestore

  • Lưu ý chọn Cloud Firestore location cho gần nơi các user của app là tốt nhất, hiện giờ thấy chắc phải chọn Singapore

Set Default GCP resource location

Bên trái, trên, chổ Project Overview có cái bánh răng, click vào chọn Project settings Tìm Default GCP resource location click vào cây bút rồi click vào Done ở màn hình popup lên thôi vì mình đã chọn firestore location rồi nên nó fixed luôn không thay đổi được nữa

Tuy nhiên không làm bước này thì lúc flutterflow apply rule hay manage content sẽ bị lỗi

Thêm quyền cho flutterflow