Mở web lên cho khách xem

Mở web lên cho khách xem

·

1 min read

Là một lập trình viên fullstack bạn sẽ rơi vào trường hợp muốn show cho khách xem ứng dụng mình mới chỉnh lại xong mà lại không có public server hoặc là không muốn/không biết bỏ lên đó như thế nào thì đây là reverse proxy là phương án khả thi nhất

  • ngrok
  • PageKite
  • localtunnel
  • boringproxy
  • BrowserStack

ngrok

Cây đa cây đề của ngành