Kế hoạch của một Power App

·

2 min read

Mới dùng Power App ai cũng sẽ cảm thấy lạc lõng khi bắt đầu bấm nút tạo app. Vì vậy bài viết này gợi ý cho bạn các bước để chuyển đổi từ ý tưởng trở thành một giải pháp hoạt động được bằng cách sử dụng Power App

Các bước cơ bản gồm có

  • Lập kế hoạch: Nhận diện ai, cái gì, khi nào và tại sao

  • Thiết kế: Mô hình hóa dữ liệu và phác thảo các màn hình của app

  • Thực hiện: Tạo ra app

  • Kiểm tra: test thử xem app chạy có đúng không

  • Triển khai và điều chỉnh: cho tất cả user vào dùng, lấy phản hồi và quyết định về các thay đổi hay thêm thắt vào trong tương lai

Tuy nhiên bạn nên bắt đầu bằng cách nắm được sự khác biệt giữa Power App, cách tiếp cận của nó so với các app truyền thống khác như thế nào

  • Power Apps chạy trên nền tảng Microsoft 365 nên nó không thể giống các app khác

  • Ưu điểm là vì ở trong M365 cho nên nó khai thác được hết tất cả những ưu điểm giá trị của nền tảng

  • Nhược điểm cũng vì vậy luôn là nó có những hạn chế phụ thuộc, không thể tự do làm theo ý mình nghĩ

Vì vậy cần có các chuyên gia hay người có nhiều kinh nghiệm dùng và phát triển power app để có thể thiết kế giải pháp và triển khai thành công còn nếu sử dụng ý tưởng trong app truyền thống thì lại gây ra khó khăn nhiều hơn là thuận lợi.

Hay nhất bạn hãy nghĩ powerapp như một cái web và các logic được mô tả bằng Power FX là một phiên bản mở rộng của những gì bạn hay làm trong cái ô Fomula của Excel