Links

  1. https://www.youtube.com/c/NetworkChuck Mình thích anh này ở phần trình bày hình họa mang tính chất giáo dục cao, những kiến thức liên quan tới docker network mình dựa vào anh này rất nhiều và anh cũng nốc cafe liên tục như mình
  2. https://www.youtube.com/c/shanselman Kênh chứa các thứ liên quan đến IT mà bạn không học được trong trường
  3. https://www.nerdfonts.com/ Bạn này làm một việc rất hay là sửa đổi các font hiện tại đang dùng trong hệ thống và nhét thêm các glyphs vào để hiển thị tốt hơn. Nếu sử dụng console hay đọc code nhiều bạn sẽ thấy mấy thứ này rất hiệu quả